Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 15ο Πανελλήνιο και στο  2ο Διεθνές, Υβριδικό Συνέδριο Λογοθεραπείας που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών στην Θεσσαλονίκη από  24  έως 26 Μαΐου 2024.
Είναι ιδιαίτερη  τιμή η συμμετοχή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως συνδιοργανωτής σε αυτό το συνέδριο.
Επίσης, ιδιαίτερη τιμή αποτελεί και η συμμετοχή του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου ως προσκεκλημένος Σύλλογος του συνεδρίου μας.
Η ανθρώπινη επικοινωνία, η συνεργασία φορέων, η γνωριμία και συνεργασία των ειδικών, η επικαιροποίηση της γνώσης, τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της λογοθεραπείας, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και η «μετάφραση» των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη είναι οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου.
Η θωράκιση των κλινικών συναδέλφων με γνώσεις που άπτονται τεκμηριωμένων τεχνικών καθώς επίσης και με επαγγελματικές ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών και των οικογενειών τους αποτελούν βασικούς άξονες αυτού του συνεδρίου.
Στο παρόν συνέδριο θα φωτιστούν περιοχές του πεδίου της Λογοθεραπείας οι οποίες επηρεάζουν την γλωσσική και επικοινωνιακή ανάπτυξη των κλινικών περιστατικών όπως η παραμέληση και η κακοποίηση, η γνωστική αποκατάσταση, η σημασία της αφηγηματικής ικανότητας, η ορθή χρήση της εναλλακτικής επικοινωνίας, η συνεργασία με γονείς, η επαγγελματική υποστήριξη για τη διαχείριση των περιστατικών κ.α
Μέσα από τις κεντρικές ομιλίες Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων ομιλητών καθώς και από τις στρογγυλές τράπεζες και τα εργαστήρια θα προσεγγιστούν θέματα με κύριο γνώμονα την παρέμβαση στην κλινική πράξη. Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και θα παρέχεται παράλληλη μετάφραση και στις δύο γλώσσες.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, ιατρούς, γονείς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον τομέα της Λογοθεραπείας.

Ιωάννης Βογινδρούκας   Σπύρος Κούτρας
Λογοπεδικός, Phd   Λογοπεδικός, MSc/ MEd
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής   Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής